top of page

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021. július 1-től visszavonásig

Általános rendelkezések

Az Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján az üzemeltető: Huszárné Kudelich Ramóna magánszállásadó (továbbiakban: Szolgáltató) általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

Szerződő Felek

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a közvetlenül a Vendég adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég lesz a szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég, amennyiben a szerződéskötési feltételek teljesülnek, szerződő felekké válnak (továbbiakban: Felek).

 

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget, és a Közvetítő és a Vendég egyetemlegesen felelnek a Szolgáltatóval szemben.

A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég a Szolgáltató honlapján (www.levendula-haz.hu, www.verandashaz.hu, www.huszarhomes.hu) található naptár vagy szállás portálok (pl. szállás.hu, booking.com, stb.) alapján választhatja ki a számára megfelelő szabad időpontokat. A szállásportálokon történő foglalás menetére és szabályaira az adott szállásportálon elérhető beállítások és szabályok vonatkoznak.

 

A Vendég a honlapon a szabad időpontok közül választhat, azzal, hogy a kiválasztás nem jelenti az adott időpont tényleges elérhetőségét. A választott időpont tényleges elérhetőségéről a Szolgáltató 5 munkanapon belül e-mail útján ad visszaigazolást és tájékoztatást a foglalás további lépéseiről.

 

Amennyiben a Vendég által választott időpontok már nem elérhetőek, úgy a Szolgáltató visszaigazolás helyett a tájékoztatás keretében elérhető időpontokat javasol a Vendégnek.

 

Amennyiben a Vendég által választott időpont elérhető, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy a foglalás a teljes szállásdíj 30%-ának, de legalább 10.000,-Ft-nak– a Szolgáltató által megadott bankszámlára – előlegként történő banki átutalásával válik véglegessé, feltéve, hogy az utalás 3 munkanapon belül jóváírásra került a megadott bankszámlán.

 

Amennyiben az előleg az időpont kiválasztásától számított 3 munkanapon belül nem vagy nem teljes összegben kerül jóváírásra a Szolgáltató által megadott bankszámlán, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik és a foglalás nem jön létre.

 

A végleges foglalás létrejöttéről a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolást küld, amely visszaigazolással a Felek között írásbeli Szerződés jön létre. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak mindenkor a Szerződés részét képezik.

 

A szállás–szolgáltatás igénybetételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

 

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 

A szállás–szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szálláson bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat.

 

A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek írásbeli megállapodása szükséges.

Árak

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és a foglalás véglegessé vált (az előleg 3 munkanapon belül a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra megérkezett), úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a honlapon találhatók.

 

A közétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t.  A közétett árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót (amit a helyszínen kell megfizetni). A Szolgáltató a hatályos adótörvények (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Szerződő félre.

Lemondási feltételek

A lemondási feltételek a következők:

 

A visszaigazolt érkezés napját megelőző 15 napig az elállás ingyenes.

 

A visszaigazolt érkezés napját megelőző 15. nap utáni elállás esetén az előleg 100%-a illeti meg a Szolgáltatót.

Fizetés módja

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, a helyszínen készpénzzel, a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt SZÉP kártyával.

 

Átutalás esetén a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a Szolgáltató által megadott bankszámlára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a megadott bankszámlán jóváírják, vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja. 

A Vendég egyéb kötelezettségei

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szállás nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a  helyiségekben (beleértve a vendégszobákat is) tilos a dohányzás.

 

A szállásra háziállat nem hozható.

Bírósági kikötés

A Felek a Szerződésből eredő jogvitákra a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

bottom of page